HANDELSBETINGELSER

HANDELSBETINGELSER

 1. GENEREL INFORMATION

 

Følgende handelsbetingelser vedrører salg og tilbud af produkter på hjemmesiden www.mazo-design.com, som ejes og drives af:

 

Mazo ApS

Ryesgade 19

2200 København N

Danmark

CVR-no. 38908936

 

For yderligere information kontakt info@mazo-design.com

 

 

 1. VAREMÆRKER OG OPHAVSRET

 

Alle produktdesigns, produktnavne og indhold på denne hjemmeside er beskyttet af den internationale lovgivning for ophavsret og varemærker. Det er derfor forbudt at bruge produktdesigns, produktnavne eller varemærker, uden en skriftlig tilladelse fra Mazo ApS.

 

 

 1. PERSONDATAPOLITIK
  • INDLEDNING

Denne politik beskriver, hvordan vi anvender og beskytter persondata, og skal sikre, at medarbejderne har kendskab til de regler, der gælder for brug af de persondata, som de har adgang til som led i deres arbejde. Denne politik supplerer vores andre politikker om it-sikkerhed, internet og e-mail o.l.

Denne politik har til formål at opfylde kravene i Persondataforordningen, herunder særligt art. 13

Hvor der i politikken henvises til lovartikler refererer dette til Persondataforordningen, og hvor der er tale om paragraf-henvisninger, sker dette til Persondataloven.

 • GENERELT OM BEHANDLING AF PERSONDATA

Enhver behandling af persondata i vores virksomhed sker under henvisning til principperne om lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed. Persondata indsamles alene til udtrykkeligt angivne og legitime formål, ligesom vi iagttager princippet om dataminering. Vi tilstræber, at alle oplysninger er korrekte og ajourførte, ligesom principperne om opbevaringsbegrænsning, integritet og fortrolighed og ikke mindst ansvarlighed er sat i højsædet.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af persondata samt persondatapolitik, er du velkommen til at kontakte vores dataansvarlige, Magnus Stephensen.

 • DATAANSVARLIG

MAZO APS er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

MAZO APS
Dataansvarlig : Magnus Stephensen
Ryesgade 19
2200 København Ø
Cvr. nr. 38908936
Telefon nr.: 28493929
E-mail: info@mazo-design.com
Website: mazo-design.com

 • BEHANDLINGSFORMÅL; KATEGORIER AF OPLYSNINGER, DER BEHANDLES

Formålet med behandling af persondata kan være mangeartede, men følgende eksempler er de mest gængse. Hvis vi undtagelsesvist skal behandle persondata til formål, der er uforenelige med nedenstående, vil du blive orienteret herom. Tilsvarende gælder, såfremt vi indsamler eller behandler persondata fra andre end dig.

 • Gennemførelse af ordrer.
 • Opfyldelse af reklamations- og garantiforpligtelser.
 • Opfølgning på salg.
 • Kommunikation i forbindelse med din ordre eller andre forespørgsler til os.
 • Sikring af brugervenlighed og sikkerhed.
 • Optimering af vores digitale løsninger
 • Mulighed for at deltage i kundeundersøgelser, konkurrencer, lodtrækninger, m.m. via digitale løsninger.
 • Arkiv over registrerede produkter og tilhørende personlige oplysninger.
 • Lovmæssige krav (myndighedsudøvelse)
 • Hvilke data indsamles

Vi anvender data om dig for at opfylde vores aftale med dig samt for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester. De persondata, vi behandler, omfatter:

 • Automatisk indsamlede data

Vi har en række digitale løsninger baseret på forskellige teknologier med det formål at sikre brugervenlighed og sikkerhed. Disse teknologier kan automatisk opsamle data for at kunne tilbyde den bedst mulige løsning, enten direkte af os eller af en tredjepart på vegne af os. Analyse af klikstrøms data og cookies er eksempler på dette.
Alle besøg til en digital løsning medfører, at der sendes oplysninger fra den browser, du benytter, til en server. Det er via analyse af disse data, at vi optimerer de digitale løsninger. Data opsamles via tredjepart på vegne af os. Der kan opsamles data om din browser for at administrere vores system og foretage interne, marketingsrelaterede analyser baseret på din adfærd. Eksempler på data, der opsamles og analyseres:

 • Dato og tidspunkt for besøg
 • Sider, der besøges i løsningen
 • IP-adressen, du benytter
 • IP-adressens geografiske placering
 • Oplysninger om den anvendte browser og computer (type, version, operativsystem m.m.)
 • URL fra henvisningssted (siden, hvorfra den besøgende er kommet til vores løsning)

Vi anvender interne dataudbydere, der fungerer som databehandlere for os. Vi er dataansvarlige for det indsamlede data, og de indsamlede data bliver ikke videregivet, medmindre der foreligger et samtykke, eller der er tale om en retsligt krav.

Du kan læse mere om vores brug af cookies nedenfor.

 • Oplysninger du selv afgiver

Vi noterer naturligvis de oplysninger, du selv giver os i forbindelse med et fysisk besøg eller et besøg på vores webside.

Eksempler på data, som du aktivt afgiver, er som oftest almindelige og omfatter navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse m.v. og stammer oftest fra:

 • Oplysninger du deler med os via sociale medier
 • Oplysninger sendt på e-mail
 • Oplysninger vi modtager fra dig i forbindelse med gennemførelse af ordrer i webshoppen
 • Oplysninger du deler med os, når du deltager i undersøgelser, events og konkurrencer

Listen er ikke komplet.

 

 1. BEHANDLINGSGRUNDLAG

Persondata behandles hovedsagelig med hjemmel i art. 6.1.b, idet behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af kontrakts retlige forpligtelser mellem os.
Visse oplysninger, herunder følsomme, behandles i videst muligt omfang på baggrund af et samtykke, jf. straks nedenfor.

 

 1. MODTAGERE OG VIDEREGIVELSE AF PERSONDATA

Vi videregiver udelukkende persondata til tredjepart i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne privatlivspolitik.

Vi kan videregive dine oplysninger, såfremt vi er forpligtet til at videregive eller dele disse, for at overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendom. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel.

Vi anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Tjenesterne kan fx være serverhosting og systemvedligeholdelse, analyse, betalingsløsninger, adresse- og soliditetskontrol, e-mail service, m.m. Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester og services. Samarbejdspartnerne vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse overfor os. Vi kontrollerer, at vores samarbejdspartnere indenfor databehandling overholder deres forpligtelser. Såfremt vi videregiver dine oplysninger til en tjenesteudbyder eller databehandler udenfor EU, sikrer vi, at vi overholder de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler.

Vi indsamler aldrig persondata, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v.

 

 1. OPBEVARINGSTIDS OG SLETTEPOLITIK

Vi gemmer oplysninger om dig, så længe vi har et legitimt og sagligt grundlag herfor, herunder så vi har mulighed for at betjene dig bedst muligt.

Som udgangspunkt vil alle persondata blive slettet efter 5 år efter afslutning af kundeforholdet, hvorved der menes sidste aktive transaktion. Persondata kan blive gemt længere, såfremt der er et sagligt behov herfor, eksempelvis hvis et retskrav skal fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. art. 17.3.e.

Cookies, jf. pkt. 4 slettes dog senest 12 måneder efter brug.

 

 1. INDSIGTSRET, BERIGTIGELSE OG SLETNING (art. 13.2.b, art. 15.)

Du har en ret til at anmode om indsigt i forhold til de oplysninger, som vi behandler. De oplysninger, du kan anmode om er i givet fald:

 • At der behandles persondata
 • Hvad der behandles
 • Formålene med behandlingen
 • De berørte kategorier af persondata (almindelige eller følsomme)
 • Tidsrummet, hvori de behandles, herunder opbevares
 • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning
 • Retten til at indgive klage til Datatilsynet

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv korrigeret uden unødig forsinkelse. Du må selv tage initiativet til en sådan berigtigelse.

Du kan ligeledes anmode om at blive slettet (”retten til at blive glemt”), dog først efter udløbet af vores lovgivningsmæssige opbevaringspligt i medfør af bogføringsloven. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

 1. DATAPORTABILITET OG PROFILERING

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

Vi foretager i almindelighed ikke profilering, dvs. automatiserede afgørelser til brug for analyser eller lignende.

 

 1. SAMTYKKE

Hvor samtykke er nødvendigt som behandlingsgrundlag, skal vi kunne dokumentere, at der foreligger et sådant. Derfor kræver vi altid et samtykke skriftligt.

Et samtykke er en frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse omkring en behandling af personoplysninger. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, og såfremt det er eneste behandlingsgrundlag, vil fremtidig behandling ophøre. Vores opbevaringspligt og -ret ændres dog ikke heraf.

Samtykket kan trækkes tilbage ved at rette henvendelse til os på de kontaktoplysninger, der er anført under pkt. 1.

 

 1. COOKIES
  • Hvad er cookies?

Cookies er små tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal, som sættes på din computer eller anden enhed. Cookies sættes, når du besøger et websted, der bruger cookies og de kan bruges til at holde styr på hvilke sider du har besøgt, de kan hjælpe dig til at fortsætte, hvor du slap eller de kan huske dine sprogindstillinger eller andre præferencer. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies. Samtidig bliver du bedt om at afgive dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.

 • Cookietyper og deres formål

Formålet med cookies er at foretage trafikmåling og lette din brugeroplevelse af websiden. Websiden bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 • Slet eller slå cookies fra i browseren

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services på internettet, du ikke kan bruge.

Alle browsere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan du gør, det afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.

Læs mere om sletning og håndtering her: http://minecookies.org/cookiehandtering

 

 • BRUG AF COOKIES
  • HVAD ER EN COOKIE
   • Cookies er en slags informationsenheder, som placeres på din computers, tablet eller telefons harddisk. Cookies indeholder informationer, som websitet bruger til at effektivisere kommunikationen mellem dig og din web-browser. Cookien identificerer ikke dig som individuel bruger, men identificerer din computer.
   • Der er to typer af cookies – midlertidige cookies og permanente cookies. Midlertidige cookies er informationsenheder, som slettes, når du lukker din web-browser. Permanente cookies er informationsenheder, som bliver gemt på din computer, indtil de bliver slettet. Permanente cookies sletter sig selv efter en vis periode, men bliver fornyet, hver gang du besøger vores hjemmeside
   • Vi benytter lignende teknologier, der lagrer og læser information i browseren eller enheden, og som udnytter lokale enheder og lokal opbevaring, såsom HTML 5 cookies, Flash og andre metoder. Disse teknologier kan fungere på tværs af dine browsere. I visse tilfælde kan brugen af disse teknologier ikke styres af browseren, men kræver specielt værktøj. Vi bruger disse teknologier til at opbevare information, som anvendes til at sikre kvaliteten af vores services og til at opfange uregelmæssigheder i brugen af vores hjemmeside.
   • En cookie kan indeholde tekst, tal eller fx en dato, men der er ingen Persondata indeholdt i en cookie. Det er ikke et program, og kan ikke indeholde virus.

 

 • MAZO APS BRUG AF COOKIES
  • Vi anvender cookies for at kunne tilpasse og oprette indhold og tjenester, der stemmer overens med dine interesser og ønsker. Vi anvender også cookies til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker, og dermed fastlægge nærmere, hvem der besøger vores hjemmeside www.mazo-design.com Vi registrerer udelukkende anonyme informationer som IP-numre, antal bytes sendt og modtaget, Internethost, tid, browsertype, -version, og -sprog, osv.
  • Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, så du får en bedre brugeroplevelse. Herudover bruger vi cookies til at analysere vores trafik på vores hjemmeside.
  • Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi altid om dit samtykke. I forbindelse hermed bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies.
  • Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke.

 

 • TYPER AF COOKIES OG FORMÅL
  • Statistik, dvs. til at måle trafikken, på mazo-design.com, hvilke domæner den besøgende kommer fra, hvilke sider de ser på vores hjemmeside, og hvilket overordnede geografiske områder brugeren befinder sig i.
  • Forbedre funktionaliteten på vores site, dvs. optimere din oplevelse af på vores hjemmeside.
  • Integrere med sociale medier, det vil sige til at give dig mulighed for at integrere med sociale medier, som for eksempel Facebook, Instagram mfl.
  • At sikre kvaliteten af vores services, og forhindre misbrug og uregelmæssigheder i forbindelse med brugen af vores services.
  • Vise specifik markedsføring på mazo-design.com, som vi tror, at du vil finde interessant.

 

 • Adgang for tredjepart;
  • Vi giver adgang til vores underleverandører til at få indsigt i indholdet af de cookies, som er sat af mazo-design.com. Denne Information må dog alene anvendes på vegne af os og må ikke anvendes til tredjepartens egne formål.
 • Tredjeparts-cookies
  • Mazo Aps anvender cookies fra følgende tredjeparter:
   • Google Analytics: Vi bruger Google Analytics til statistiske- og markedsføringsmæssige formål.
   • Facebook: Vi bruger Facebook til statistiske- og markedsføringsmæssige formål
  • Sådan afviser du brugen af cookies
   • De fleste browsere tillader dig at slette cookies fra din harddisk, blokere for alle cookies eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Du skal dog være opmærksom på, at der i så fald kan være services og funktioner, du ikke kan bruge, fordi de kræver cookies til at huske valg, du foretager. Vi håber, at du vil tillade de cookies vi sætter, da de hjælper os med at forbedre mazo-design.com
   • Sådan sletter du cookies
    • Du har altid mulighed for at slette cookies, der er gemt på din computer.
    • Google Analytics
     • Vi bruger Google Analytics for at analysere, hvordan brugerne anvender vores hjemmeside. De Persondata, som cookien indsamler om din brug (trafikdata, herunder din IP-adresse), sendes til og gemmes på Googles servere i USA. Google bruger Persondata til at evaluere din brug af vores hjemmeside, udarbejde rapporter om aktiviteten på vores hjemmeside og yde andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på vores hjemmeside og brugen af internettet. Google kan også videregive Persondata til tredjemand, hvis loven kræver det, eller hvis tredjemand behandler Persondata på Googles vegne.
     • Google Analytics sætter to typer cookies: (a) En persistent cookie der viser om brugeren er tilbagevendende, hvor brugeren kommer fra, hvilken søgemaskine der er brugt, keywords, etc., samt (b) sessionscookies som bruges til at vise, hvornår og hvor længe en bruger er på sitet. Sessionscookies udløber efter hver session, det vil sige, når du lukker din fane eller browser. Google sammenkører ikke din IP-adresse med andre Persondata, Google ligger inde med.

 

 • SÅDAN TILBAGEKALDER DU DIT SAMTYKKE
  • I forbindelse med at vi indsamler en samtykkeerklæring fra de på besøgende på www.mazo-design.com anvendes et modul hvori den besøgende bliver vejledt i at tilbagekalde samtykkeerklæringen.
  • I tilfælde af at samtykkeerklæringen tilbagekaldes, stoppes dataindsamlingen og en automatisk blokering indtræder.
  • Da cookiesene er egentlige filer, skal de slettes manuelt fra enheden enten via browseren eller program.

 

 1. SIKKERHED

Vi beskytter dine persondata og har et sæt interne regler om informations- og IT-sikkerhed.

Vores interne sikkerhedsregler indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler persondata, herunder følsomme. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning, koder og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt, ligesom vi har en lovbestemt anmeldelsespligt.

 1. KLAGER (art. 77)

Enhver registreret har ret til at indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af persondata.

Klage sker ved henvendelse til
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
e-mail: dt@datatilsynet.dk
tlf: 3319 3200

 

 1. INDHOLD, PRODUKTTILGÆNGELIGHED OG PRISER – ANSVARSFRASKRIVELSE

Mazo ApS tilstræber at levere så præcist og opdateret indhold på hjemmesiden som muligt. Desværre vil der være situationer, hvor prisændringer, udsolgte vare og andre utilsigtede fejl vil forekomme. Vi forbeholder os retten til ikke at holdes ansvarlige for disse fejl og ændringer. Ligeledes vil Mazo ApS og enhver medarbejder eller repræsentant ikke kunne holdes ansvarlige for skader som følge af brug af dette websted eller de produkter, der sælges her.

 

 1. GÆLDENDE LOVGIVNING

Enhver stridighed der opstår mellem en kunde og Mazo ApS, vil blive afgjort i overensstemmelse med den danske lovgivning.

 

 1. BESTILLING

 

www.mazo-design.com er tilgængelig 24 timer i døgnet. Websitet vil i korte perioder muligvis være lukket ned for vedligeholdelse.

Du skal være fyldt 18 år og have et gyldigt kreditkort for at shoppe på vores website. Såfremt du ikke er fyldt 18 år, kan en voksen lave din bestilling for dig.

 

 • Hvordan du bestiller:
  • Når du har fundet det produkt, du gerne vil købe på produktsiderne, klikker du “tilføj til kurv”. I indkøbskurven klikker du på “fortsæt til betaling”, når du har tilføjet de produkter du vil købe og vil afslutte din ordre.
  • Fortsæt og udfyld de påkrævede oplysninger for gennemførelse af din ordre, eks. navn, adresse, osv. Du har desuden på dette trin af processen mulighed for at få overblik over produkter og værdien for din ordre ved at klikke “fortsæt til ordreoverblik”.
  • Når du har udfyldt kreditkortoplysninger og klikket “Godkend betaling”, har du gennemført din ordre og lavet et bindende tilbud på køb af de produkter, du har valgt.
  • På dette stadie af ordreprocessen afventer din ordre stadig vores godkendelse. Når vi har godkendt din ordre, indhenter vi en tilladelse hos din bank/kreditkortselskab for ordrens beløb. Vi trækker ikke betalingen på dette tidspunkt i processen (for produkter, der produceres på bestilling, gælder det, at betalingen vil blive trukket med det samme, for at starte produktionen). Din betaling kan blive reserveret på din konto, hvilket er normal procedure for banker og kreditkortselskaber. Såfremt dit kreditkort ikke godkendes, vil din ordre ikke gennemføres.
  • Efter din ordre er blevet gennemført, vil du modtage en ordrebekræftelse på e-mail, der inkluderer handelsbetingelserne for din ordre.

 

 

 1. BETALINGSSIKKERHED

 

 • Alle priser på websitet inkluderer dansk moms.
 • Vi accepterer betaling med: DANKORT, VISA og MASTERCARD.
 • Betalingen bliver behandlet af Dibs gennem en Nets-godkendt og PCI-certificeret betalingsløsning. Dibs burger SSL-kryptering i kommunikationen med Nets. SSL er en forkortelse af Secure Socket Layer og er en sikkerhedsprotokol, der sikrer at al data krypteres i kommunikationen mellem kunden, Mazo og Dibs. Det er derfor ikke muligt for tredjeparter at opfange og udnytte nogle kreditkortoplysninger. Desuden er Dibs fuldt ud PCI-certificeret. Formålet med PCI-certificeringen er, at skabe en fælles, international standard, der definerer krav til opbevaring, transmission og håndtering af kreditkortdata – og en sikring af, at disse regler overholdes.

 

 1. MOMS, TOLD OG IMPORTAFGIFTER

 

 • Hvis landet, hvor du ønsker levering til, opkræver told og importafgifter, vil disse afgifter opkræves når pakken ankommer til destinationslandet. Du vil blive opkrævet betaling af disse afgifter. Dette vedrører også gaver og køb foretaget på vegne af en anden modtager.
 • Desværre har vi ikke nogen kontrol over told og importafgifter, og kan ikke oplyse om, hvor meget disse afgifter vil udgøre, før din ordre leveres. Toldregler varierer fra land til land. For yderligere information anbefaler vi, at du kontakter dit lokale moms- og toldkontor.
 • For ordrer, der skal leveres udenfor EU, vil den danske moms automatisk fratrækkes din ordre på websitet inden betaling. Vær venligst opmærksom på, at lokal moms og importafgifter tillægges din ordre ved levering.

 

 1. LEVERING

 

 • Vi leverer fragtfrit til hele EU.
 • Såfremt de produkter du har bestilt, er på lager, vil din ordre blive afsendt fra vores lager inden for 1-2 hverdage efter din ordre er gennemført. De fleste af vores leveringer sker via enten post Nord, GLS eller med egen transportør.
 • Når din ordre afsendes fra vores lager, modtager du en e-mail fra os med trackingnummer.

 

 

 1. FORTRYDELSESRET

 

 • Du kan fortryde og ophæve din ordre hvis den endnu ikke er blevet afsendt fra vores lager. Normalt vil ordrer blive sendt fra vores lager 1-2 hverdage efter ordren er gennemført kontakt os på orders@mazo-design.com, så vi kan hjælpe dig med fortrydelsen af din ordre.
 • Hvis din ordre er blevet afsendt fra vores lager, kan du ikke ophæve din ordre. Ordren vil blive leveret til din adresse, hvorefter du har mulighed for at returnere ordren. Du kan læse mere om din nedenfor.
 • Ordre af produkter, der produceres efter bestilling, kan ikke ophæves. Når betalingen er gennemført for bestillingsvarer, er betalingen og ordren lovligt bindende og ordren vil ikke kunne ophæves og tilbagebetales. Bestillingsvarer er lavet specifikt til dig ud fra dit ønske om farve, tekstil og andre præferencer.
 • Når du gennemfører en ordre for en bestillingsvare, godkender du samtidig, at betalingen vil blive trukket så snart vi modtager din ordre. Således kan produktionen af dine produkter starte hurtigst muligt.

 

 1. RETURRET

 

 • Når du modtager din ordre, har du 14 dages returret. Du skal give os besked om returneringen af din ordre inden for 14 dage fra modtagelsesdatoen, hvis du ønsker at sende din ordre retur. Vær venlig at skrive til orders@mazo-design.com, hvis du ønsker at returnere et produkt.
 • Når du modtager dit produkt, har du 14 dage til at undersøge og afprøve produktet. Dog kan produktet kun afprøves og undersøges, som du ville have mulighed for det i en fysisk butik. Såfremt disse betingelser ikke overholdes, vil du holdes ansvarlig for eventuelt tab af værdi, som dette har forårsaget. Når vi har modtaget det returnerede produkt, underretter vi dig omkring eventuelt tab af værdi, og hvis tilbagebetalingen vil blive mindre end din oprindelige betaling.
 • Hvis det returnerede produkt fremstår som nyt og ubrugt, vil vi tilbagebetale det fulde beløb for produktet inklusiv de fragtomkostninger, du har betalt for ordren. Vi dækker dog ikke de udgifter, der har været i forbindelse med returneringen. Tilbagebetalingen vil ske til det kreditkort eller via den betalingsløsning, som du brugte til at betale for ordren, inden for 14 dage efter, du har meddelt os om returneringen. Dog vil tilbagebetalingen først ske, når vi har modtaget produktet på vores lager.

 

Nogle produkter kan ikke returneres. Dette gælder blandt andet bestillingsvarer, der er lavet specifikt til dig.

 

 

 1. RETURNERING

 

 • Fragtgebyr for returnering af en ordre dækkes ikke af os, men betales og arrangeres af dig. For større ordrer kan vi dog være behjælpelige med at arrangere returnering, omend fragtomkostningerne stadig vilsstadigt skulle betales af dig.
 • Når et produkt returneres til vores lager, har du ansvar for produktet indtil vi har modtaget det. Beskadigelser forårsaget under returneringen vil derfor også være dit ansvar. Vær derfor sikker på, at produktet er pakket forsvarligt ind, for at undgå beskadigelser på produktet eller emballagen, da beskadiget emballage også vil have betydning for produktets værdi. Produktets originale emballage skal derfor være intakt. Som bevis for returnering bedes du venligst beholde kvitteringer for tilbage sendelse.
 • Du har mulighed for at returnere ordrer købt online i vores showroom i København. De samme betingelserne for returnering, som skrevet ovenfor, gælder for returnering i vores Showroom. Normalt vil du modtage din tilbagebetaling direkte i showroomet, men vi forbeholder os rettighederne til, at behandle din returnering og tilbagebetaling inden for 14 dage.
 • Hvordan du returnere en ordre:
  • Underret os via en e-mail til Orders@mazo-design.cominden for 14 dage efter du har modtaget din ordre, hvis du ønsker at returnere ordren.
  • Send produktet tilbage i den oprindelige emballage inden for 14 dage efter, at du har underrettet os via e-mail.
  • Udfyld returformularen og vedlæg formularen til det produkt du returnerer.
  • Alle udgifter i forbindelse med returnering betales af dig og dækkes ikke af Mazo ApS.
  • Du vil modtage din tilbagebetaling inden for 14 dage efter vi har modtaget din underretning. Tilbagebetalingen vil dog først ske, når vi har modtaget produktet på vores lager, eller modtaget dokumentation for, at produktet er afsendt.
  • Såfremt produktet ikke returneres i dets oprindelige emballage eller tilstand, kan det forårsage en reduktion i beløbet, der tilbagebetales for det returnerede produkt.
  • Vores returneringsadresse er:

Mazo Aps

Ryesgade 19

2200 Kbh. N

Danmark

 

 1. REKLAMATIONSRET
  • Vi ønsker, at alle vores kunder modtager produkter af høj kvalitet. Hvis der er noget galt med det produkt, du har modtaget, eller at leveringen ikke er identisk med din ordre (forkert produkt eller hvis et produkt mangler), kontakt os venligst på e-mail: orders@mazo-design.com.
  • For at vi kan hjælpe dig hurtigere, må du meget gerne inkludere så mange detaljer som muligt, inklusiv ordrenummer og billeder af det beskadigede produkt.
  • Du har altid 24 måneders reklamationsret på defekte produkter. Såfremt der er noget galt med produktet, bedes du rette henvendelse hurtigst muligt.
  • Du kan enten modtage et nyt produkt, en rabat eller få din ordre refunderet. Dette besluttes individuelt fra sag til sag. Beslutninger herom sker ud fra den danske lovgivning.
  • Såfremt din reklamation er gyldig, dækker Mazo ApS de udgifter (indenfor rimelig niveau) du har haft i forbindelse med returneringen af produktet. Du bedes derfor venligst sende os dokumentation for betaling af tilbageleveringen.
  • Når et produkt returneres til vores lager, har du ansvar for produktet indtil vi har modtaget produktet. Vær derfor sikker på, at produktet er pakket forsvarligt ind. Som bevis for returnering bedes du venligst beholde kvitteringer for tilbagesendelse.

 

 

 1. TILBAGEBETALING

 

 • Såfremt vi accepterer den returnerede vare som gyldig til videresalg, vil du modtage fuld tilbagebetaling for produktets værdi og de oprindelige leveringsomkostninger, du har betalt. Omkostninger for returnering af et produkt betales dog af dig og ikke af Mazo ApS.
 • Tilbagebetalingen vil blive betalt til dit kreditkort (eller anden betalingsmetode), som blev brugt til betaling af ordren, inden for 14 dage efter, at du har underrettet os om returneringen. Vi forbeholder os dog retten til først at tilbagebetale beløbet, når vi har modtaget varen på vores lager og inspiceret denne.
 • Bemærk venligst at fuld refusion ikke kan gives, hvis:
  • Produktet er blevet taget i brug. Eksempelvis hvis køkkenredskaber er brugt til mad, møbler har fået slid eller mærker efter brug, eller sengetøj har været taget i brug osv
  • Produktet er blevet beskadiget i din varetægt. Dette gælder også, hvis produktet beskadiges under returneringen.
  • Du har håndteret og testet produktet og dets funktioner anderledes, end du ville have mulighed for at gøre i en fysisk butik.
  • Produktet, der er returneret, er lavet på bestilling ud fra dine specifikke valg for farve, tekstil eller andre præferencer.

 

 1. TVISTER

Såfremt du har nogle klager omkring varer købt igennem www.mazo-design.com, kan du kontakte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan indsende din klage på www.forbrug.dk

Du kan også kontakte Online Dispute Resolution stillet til rådighed af den Europæiske Kommission. Dette er relevant for kunder inden for EU. Du kan indsende din klage på http://ec.europa.eu/odr. Når du indsender en klage, skal du oplyse vores kundeservice e-mail: orders@mazo-design.com

Follow
...
Back

Your cart

0

No products in the basket.

Total
0
Checkout
Empty

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!